El Centre Ocupacional Canigó està format per dos serveis:

 SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL

El Servei de Teràpia Ocupacional “Canigó” és un servei i establiment depenent de la Fundació Privada Canigó, estant inscrit  al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Direcció General de Serveis Socials en el Llibre de Serveis i Establiments, Secció d’Acollida Diürna, amb número de registre 5000863, amb data 15-11-1990.

 Objectius Generals

- Oferir un servei que garantitzi el benestar personal i social de la persona amb discapacitat Intel·lectual.

- Aconseguir el màxim desenvolupament i autonomia personal de l’usuari, així com la màxima integració i normalització social.

- Potenciar l’adquisició d’aquelles habilitats necessàries per poder desenvolupar les seves capacitats i d’aquesta manera poder aconseguir un nivell més alt d’independència en el seu entorn social.

 

Destinataris

Persones amb discapacitat Intel·lectual en edat laboral on la seva accentuada discapacitat impedeix, temporalment o definitiva, la seva integració en una Empresa Ordinària o en un Centre Especial de Treball, segons dictamen de l’E.V.O.(Equip de Valoració i Orientació del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya).  Decret 27/1987 del 29 de Gener.

El Servei de Teràpia Ocupacional actualment atén a 43 persones amb disminució psíquica, tot seguint el decret 27/9/1987 de 27 d’Agost on es regulen els Centres Ocupacionals per a Disminuïts (DOGC núm.889 de 14.9.1987), en el qual s’especifiquen dos blocs ben delimitats del tipus d’atenció que es realitza al llarg de la jornada laboral:

 1- Ocupació terapèutica,  consisteix en la realització de treballs amb els quals, evitant les simples ocupacions rutinàries o estèrils l’usuari pugui adonar-se d’aconseguir un resultat material i satisfactori.

No és per tant, objectiu de l’ocupació terapèutica aconseguir productes de ser objecte de comercialització purament, sinó que han de permetre que l’usuari es prepari per a una integració laboral.

Els treballs manipulatius que es realitzen al taller permeten que els usuaris assimilin conceptes psicopedagògics necessaris per a l’activitat que han de realitzar com ara: la discriminació de colors, formes, discriminació espacial, etc.

A més a més, es treballen habilitats necessàries per realitzar l’activitat, és a dir, la motricitat fina i grossa, conèixer l’ordre de les diferents fases per elaborar un producte, saber diferenciar els utensilis que tenen que utilitzar en cada tasca.....

 1.1.Objectius  de l’ocupació terapèutica

1.1.1.Objectiu general:

- Aconseguir, mantenir o millorar els hàbits laborals fonamentals i les habilitats bàsiques necessàries de les persones amb discapacitat per realitzar les tasques laborals.

 1.1.2.Objectius específics:

- Aconseguir les condicions òptimes per a una possible integració laboral de l’usuari.

- Desenvolupar hàbits laborals normalitzats.

- Desenvolupar els potencials intel·lectuals, motrius i emocionals de cada usuari.

 2- Ajustament  personal i social.  Adreçat a l’usuari, que amb la participació directa d’aquest, té com objecte una habilitació estructural de la persona i una millora de la relació amb l’entorn social.

Aquest ajustament personal té en compte les característiques individuals de cada usuari, les seves  potencialitats i les necessitats que es tenen present en l’elaboració del P.I.R. (Programa  Individual de Rehabilitació).

Es treballa de manera individual i grupal al llarg de tota la jornada laboral.

 2.1.Objectius de l’Ajustament personal i social

2.1.1.Objectiu general:

-Prestar serveis de rehabilitació terapèutica, de integració social i cultural que permetin a la persona amb discapacitat una millor adaptació  en la seva relació social.

 2.1.2.Objectius específics:

-Promoure la participació activa a la societat.

-Aconseguir el desenvolupament d’una conducta adaptativa adequada als diferents entorns vitals de la persona amb discapacitat.

-Afavorir la integració social mitjançant el seu entorn proper.

-Desenvolupar aspectes comunicatius verbals i/o no verbals que facilitin el contacte amb l’entorn.

-Oferir alternatives adequades d’oci i temps de lleure.

-Enriquir-se personalment i  cultural.

-Augmentar la seva capacitat de comprensió.

-Poder expressar les seves emocions i sentiments.

-Aprendre a escoltar i respectar als altres.

-Fomentar las capacitats personals de cada persona. 

 

  SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ

El SOI de nostre centre, és relativament jove ja que vam iniciar aquest servei l’any 2006. Actualment el SOI de Canigó atén a 14 persones amb discapacitat i està íntimament lligat al STO utilitzant la seva infraestructura per donar-li l’atenció adequada, integrant-lo en el seu funcionament.

 Son usuaris d’aquest servei:

A) Persones amb discapacitat que estan en edat laboral, han acabat el període de formació escolar i tenen la capacitat productiva adequada per a treballar en un Centre Especial de Treball, però encara no es troben integrats laboralment en aquest tipus d’empresa.

B) Persones amb discapacitat que estan pendents d’integrar-se al seu corresponent Servei de Teràpia Ocupacional.

 Les funcions d’aquest servei te dos vessants:

1. Ajustament Personal i Social. Consisteix en el conjunt d’activitats destinades a millorar la relació amb el seu entorn.

2. Les activitats prelaborals: tasques ( no integrades en cap procés productiu ni objecte de comercialització) destinades a afavorir l’adquisició o manteniment de hàbits laborals i coneixements professionals que puguin facilitar la seva integració futura dins de l’àmbit laborals

  

 

Juny 2024
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30